Pogotowie kanalizacyjne – 783990700 i Pogotowie wodociągowe – 885 300 140 Tel. +48(83) 344-27-16 lub 344-27-83

TARYFA

cen i stałych opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Biała Podlaska na okres 1-36 miesięcy od 8 maja 2018r. do […]

Read More →