Pogotowie kanalizacyjne – 783990700 i Pogotowie wodociągowe – 603623984 Tel. +48(83) 344-27-16 lub 344-27-83

UWAGA

Informujemy, iż w dniu 17.08.2022 roku w godz. 9:00 – 13:00 w miejscowościach:
Sławacinek Stary, Sławacinek Nowy, Porosiuki, Styrzyniec, Sitnik
wystąpią utrudnienia w dostawie wody spowodowane rozbudową sieci wodociągowej.

Prezes GZK Sp. z o.o.
Janusz Hodun

Szanowni Klienci!!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, decyzją
Zarządu, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Czosnówce z
dniem 19.10.2020 roku, do odwołania wstrzymuje przyjmowanie interesantów.

Kontakt z pracownikami spółki możliwy jest drogą
elektroniczną lub telefoniczną.
E-mail :
Telefon: 83 344 27 16 lub 83 344 27 83

Wpłat należności, bez dodatkowych opłat, można dokonywać
w Banku Spółdzielczym przy ulicy Moniuszki 10, Kolejowa 5, Orzechowa 34, Terebelska 60B

Uprzejmie prosimy, w miarę możliwości o podawanie stanów wodomierzy
drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Witamy na oficjalnej stronie Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Nasz zakład świadczy usługi, takie jak wywóz nieczystości stałych. Usługi są świadczone mieszkańcom gminy Biała Podlaska w ramach zawartej z Gminą umowy. Spółka świadczy też usługi wywozu nieczystości stałych w ramach indywidualnych umów zawartych z podmiotami gospodarczymi z terenu miasta Biała Podlaska oraz z terenu gminy. Usługi są świadczone taborem samochodowym, w skład którego wchodzi 5 śmieciarek o różnej pojemności ładunkowej.

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Topolowa 35-37
Czosnówka
21-500 Biała Podlaska

NIP: 5372624886
REGON: 061511859
KRS: 0000458791
Nr konta: BS. Biała Podlaska 42 8025 0007 0011 2787 2000 0050

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Czosnówce to jednoosobowa Spółka Samorządowa, której właścicielem jest Gmina Wiejska Biała Podlaska, posiadająca 100% udziałów. Spółka powstała w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej Gminny Zakład Komunalny na podstawie Uchwały Nr XXVIII/168/13 z dnia 21 stycznia 2013r. Rady Gminy. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000458791 w  Sądzie Rejonowym, Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 15 509850,00 zł. Przedmiotem działalności Spółki jest pobór, uzdatnianie i dostawa wody mieszkańcom, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, transport i odbiór odpadów komunalnych oraz zarządzanie mieszkaniami komunalnymi, które są własnością Spółki.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Henryk Makarewicz

Członkowie Rady Nadzorczej:

Wojciech Kornas

Krzysztof Szarubko

ZARZĄD

Członek zarządu:

Janusz Hodun