Pogotowie kanalizacyjne – 783990700 i Pogotowie wodociągowe – 603623984 Tel. +48(83) 344-27-16 lub 344-27-83

Usługi

Wywóz nieczystości stałych

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. świadczy usługi, takie jak wywóz nieczystości stałych. Usługi są świadczone mieszkańcom gminy Biała Podlaska w ramach zawartej z Gminą umowy. Spółka świadczy też usługi wywozu nieczystości stałych w ramach indywidualnych umów zawartych z podmiotami gospodarczymi z terenu miasta Biała Podlaska oraz z terenu gminy. Usługi są świadczone taborem samochodowym, w skład którego wchodzi 5 śmieciarek o różnej pojemności ładunkowej.

Nasza oferta cenowa dla podmiotów gospodarczych jest elastyczna
oraz konkurencyjna cenowo.

Wywóz nieczystości płynnych

Spółka realizuje także wywóz nieczystości płynnych mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym. Usługa wykonywana jest posiadanym samochodem asenizacyjnym typu Wuko, który służy również do czyszczenia posiadanej sieci kanalizacyjnej.

Sprzedaż i dzierżawa pojemników

W ramach prowadzonej działalności Spółka oferuje do sprzedaży pojemniki na odpady stałe.

Oferujemy do sprzedaży pojemniki używane o pojemności od 120 do 1100l, pochodzące z zachodnioeuropejskich sieci komunalnych w bardzo dobrym stanie technicznym, oraz w atrakcyjnej cenie.

Ofertę cenową dostosujemy w sposób elastyczny pod potrzeby nabywców. Zapraszamy do współpracy. Odbiorcom hurtowym oferujemy korzystne rabaty cenowe.

Oferujemy również dzierżawę pojemników 1100l na odpady komunalne w kwocie 20 zł. miesięcznie netto. Ofertę cenową na dzierżawę pojemników o innych pojemnościach dostosowujemy indywidualnie.

Mieszkania komunalne

W swojej działalności Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. zarządza 24 mieszkaniami komunalnymi, które zlokalizowane są na terenie gminy Biała Podlaska w następujących miejscowościach: Jaźwiny – 2 mieszkania, Dokudów II – 2 mieszkania, Woskrzenice Duże – 3 mieszkania, Wólka Plebańska – 1 mieszkanie, Swory – 8 mieszkań, Biała Podlaska – 8 mieszkań.

W ramach zarządzania zasobami lokalowymi Spółka prowadzi sprawy związane z: najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych, windykacją zaległości, dokonywaniem okresowych przeglądów technicznych budynków, prowadzi niezbędne prace remontowe,
sprawuje nadzór nad remontami oraz prowadzi inne sprawy związane z administrowaniem.