Pogotowie kanalizacyjne – 783990700 i Pogotowie wodociągowe – 885 300 140 Tel. +48(83) 344-27-16 lub 344-27-83

Odpady

INFORMACJE O OFERCIE

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. odbiera odpady komunalne od właściwych nieruchomości z terenu gminy Biała Podlaska w ramach zawartej umowy. Spółka świadczy też usługi na odbiór od podmiotów gospodarczych z terenu gminy jak i z terenu miasta Biała Podlaska. W ramach umowy z Gminą Spółka prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, punkt prowadzony w Czosnówce przy ul. Topolowej 35-37. W ramach PSZOK można samodzielnie dostarczyć odpady wielkogabarytowe (meble), odpady remontowo-budowlane, zużyty sprzęt elektroniczny, opony, akumulatory, opakowania po farbach, baterie.

ZASADY SEGREGACJI

OBECNE ZASADY SEGREGACJI BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY OD 31 GRUDNIA 2019 r.

FRAKCJA SUCHA – papier, czasopisma, książki, pudła tekturowe, butelki plastikowe po napojach (PET), opakowania po kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarstwa domowego, środkach czystości, folia, styropian, puszki metalowe po żywności i napojach,  pakowania wielowarstwowe (pudełka po sokach, napojach i mleku), torebki foliowe, tekstylia, buty, ubrania.

FRAKCJA MOKRA – stałe odpady kuchenne, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, resztki żywności, owoców i warzyw, zepsuta żywność, zużyte resztki papierowe, zużyte serwetki i środki pielęgnacji, zużyte środki higieniczne, w tym mokre chusteczki, pieluchy jednorazowe, pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie.

SZKŁO – butelki, szklane opakowania po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki bez nakrętek itp. ( bez szkła okiennego)

ODPADY ZIELONE – odpady pochodzące z pielęgnacji przydomowych trawników i ogrodów, takie jak trawa, liście, przycięte części drzew i krzewów.

POPIÓŁ – pochodzący z gospodarstwa domowego popiół z węgla i koksu oraz popiół drzewny, pobite doniczki, szklanki, talerze najlepiej wrzucić do pojemnika z popiołem.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czosnówce ul. Topolowa 35-37 można samodzielnie dostarczyć: odpady wielkogabarytowe (stare meble), odpady remontowo-budowlane, zużyty sprzęt elektroniczny, opony, akumulatory, opakowania po farbach, baterie, świetlówki.