TARYFA


cen i stałych opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Biała Podlaska na okres 1-36 miesięcy od 8 maja 2018r. do 8 maja 2021r.

1) Za dostawę wody

Lp.Grupy odbiorcówCena bez podatku VATCena z podatkiem VAT-8%
1Gospodarstwa domowe i cele socjalne
(cena w zł. za 1m3 wody)
3,233,49
2Pozostali odbiorcy
(cena w zł. za 1m3 wody)
3,553,83
3Wszyscy odbiorcy wody
(opłata abonamentowa w zł. za punkt poboru miesięcznie)
5,005,40

2) Za odprowadzanie ścieków komunalnych

Lp.Grupy odbiorcówCena bez podatku VATCena z podatkiem VAT-8%
1Gospodarstwa domowe
(cena w zł. za 1m3 ścieków)
6,997,55
2Pozostali odbiorcy
(cena w zł. za 1m3 ścieków)
9,039,75
3Wszyscy odprowadzający ścieki
(opłata abonamentowa w zł. za odbiorcę miesięcznie)
6,006,48